Obchodní a dodací podmínky

1. Objednání zboží
Před samotnou objednávkou se můžete informovat o dostupnosti daného zboží emailem nebo telefonicky. Zboží můžete objednat emailem. Po přijetí a zaregistrování Vaší objednávky, Vám odešleme potvrzující email.

2. Cena
2.1. Cena, která je uvedena je cenou konečnou, k této ceně se připočítá poštovné a balné. V případě objednávky ze Slovenska přepočítáváme cenu na měnu euro dle aktuálního kurzu.
2.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Kupující je oprávněn v případě zvýšení ceny cenu přijmout nebo od objednávky odstoupit.
2.3. Mininální hodnota objednávy náhr. dílů je 500,- Kč bez DPH. Minimální objednávka šipkového zboží Elkadart je 500,- Kč bez DPH.
2.4. Jsme plátci DPH. Na všechny naše služby a zboží se vztahuje DPH 21%.

3. Způsob platby
3.1. Hotově při převzetí zboží na dobírku.
3.2. Bankovním převodem na účet 2500131575/2010 u FIO banky.
3.3. Hotově při osobním odběru. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Platební karty nepřijímáme.

4. Dodání zboží
4.1. Zboží zasíláme Českou Poštou na dobírku formou obchodního balíku.
4.2. Při platbě předem na účet zasíláme zboží obchodním balíkem nebo si zboží můžete vyzvednout osobně.
4.3. Při objednávce nad 8.000,- Kč bez DPH Vám neúčtujeme poštovné ani balné. Cena poštovného (od 180,- Kč) závisí na váze a rozměrech zásilky. Balné je zdarma. Zasílací den máme v pondělí, v případě státního svátku následující pracovní den. Po dohodě s kupujícím je možné zaslat obchodní balík dříve. Při platbě na účet bude zboží expedováno po připsání platby na účet první následující pracovní nebo po dohodě s kupujícím je možné zaslat obchodní balík dříve.
4.4. Zasíláme i na Slovensko.
4.5. Osobní odběr v našem skladu: V Korytech 3155/23, Praha 10 - Záběhlice 106 00. Osobní odběr je možný pouze po předchozí telefonické domluvě.

5. Reklamace a záruka
Pro případ reklamace vad prodávaného zboží ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku a v souladu s § 619 až § 627 Občanského zákoníku platí tento reklamační řád:
5.1. Kupující je při nákupu povinen provést prohlídku zboží tak, aby zjistil všechny vady, které při vynaložení veškeré odborné péče zjistit mohl, jak mu ukládá §427 Obchodního zákoníku. Dále si musí zkontrolovat množství a druh kupovaného zboží, na pozdější reklamace v tomto směru nebude brán zřetel.
5.2. Prodávající poskytuje záruku na nové zboží v délce 24 měsíců a na náhradní díly do šipkových automatů 6 měsíců. Reklamace na vady zboží musí být uplatněna v této záruční době, po jejím uplynutí právo kupujícího na uplatnění reklamace zaniká. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním zboží. Kratší životnost zboží nelze tedy považovat za vadu a nelze uplatňovat v tomto případě práva z odpovědnosti za vady.
5.3. Při nákupu, kdy je zboží zasíláno kupujícímu některým z veřejných dopravců (Českou Poštou apod.), může kupující reklamaci na špatně dodaný druh nebo nesprávný počet kusů uplatnit nejpozději do dvou pracovních dnů po dodání. Reklamace musí být provedena písemnou formou (např. emailem, dopisem apod.).
5.4. Při osobním nákupu musí kupující reklamaci uplatňovat osobně a to v místě nákupu.
5.5. Kupující musí k reklamaci předložit doklad o nákupu zboží, jehož vady jsou reklamovány, jinak se bude reklamace považovat za mimo záruční. Reklamace musí být uplatněna písemně.
5.6. Reklamaci je nutno uplatnit na provozovně firmy DARTMEN s.r.o., V Korytech 3155/23, Praha 10 - Záběhlice 106 00, při dodržení následujících náležitostí:
- Písemný popis závady
- Kontakt na zákazníka uplatňujícího reklamaci
- Dokumenty dle bodu 5.5.
5.7. Prodávající v žádném případě neuzná záruku na vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením se zbožím, použitím a instalací, jež jsou v rozporu s pokyny prodejce nebo s obvyklými způsoby. Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů, použitím v extrémních podmínkách nebo poškozením elektrostatickým výbojem. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží či porušení firemních nálepek či plomb.
5.8. Jakmile obdržíme vadné zboží, posoudíme oprávněnost reklamace. Pokud nebude na první pohled závada patrná a bude potřebné odborné posouzení platí, že reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
5.9. U oprávněných reklamací provede prodávající nápravu zjištěných vad:
- dodáním chybějícího množství kusů
- výměnou špatně dodaného druhu zboží
- odstraněním vad opravou, jsou-li vady opravitelné nebo výměnou zboží nebo odstoupením od smlouvy
5.10. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za následné škody, které vznikly provozem reklamovaného zboží s vadami, nebo záměnou zboží, na něž se vztahuje záruka. Prodávající není povinen opravit vady zboží, na které se nevztahuje záruka a které bylo reklamováno neoprávněně, stejně tak zboží po záruční době.

6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
6.1. V souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy bez uvedení důvodu do 14-ti dní ode dne převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena:
- kupující odešle e-mail na adresu prodávajícího o odstoupení od uzavřené smlouvy, se svým požadavkem a požadavkem na vrácení kupní ceny, spolu s číslem účtu, popř. adresou pro vrácení kupní ceny
- zakoupené zboží zákazník doručí zpět na adresu prodávajícího, tj.: DARTMEN s.r.o., V Korytech 3155/23, Praha 10 - Záběhlice 106 00
- zboží, které budete odesílat musí být v původním obalu, nesmí nést známky poškození, použití, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu) a součástí zásilky musí být doklad o koupi. Zboží neposílejte na dobírku.
- při splnění všech výše uvedených podmínek Vám kupní cena zboží bude vrácena složenkou nebo na číslo Vašeho účtu, a to do 10-ti dní ode dne obdržení zboží, nejpozději však do 30-ti dní ode dne obdržení odstoupení od smlouvy při splnění podmínky fyzického vrácení zboží.
- případě nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět na adresu kupujícího.
6.2. Kupující není oprávněn odstoupit dle ust. § 53 odst. 7 od smluv:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli kupujícího
- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které rychle podlého zkáze, opotřebení nebo zastarání

7. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
7.1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
7.2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

8. Ochrana osobních údajů
Veškerá osobní data, která uvedete do objednávky slouží jen pro správné doručení objednaného zboží. Podle zákona o ochraně osobních dat s nimi nebude nakládáno jiným způsobem a nebudou poskytnuta třetí osobě.

9. Závěr
9.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uskutečnění objednávky kupujícím.
9.2. Zadáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného, poštovného a balného) uvedenou na našich internetových stránkách, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
9.3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí ustanovením občanského a obchodního zákoníku v platném znění.

DARTMEN s.r.o., v Praze 1.1.2018.